Work-life balance

Work-life balance

Tréning time a stres manažmentu

  • Termín konania: podľa záujmu
  • Rozsah: 8 hodín
  • Cieľ: Stále na nič nemáte čas? Nič nestíhate? Ste z toho v strese? Chcete zvýšiť svoju produktivitu? Chcete si dopriať viac času? Efektívnym plánovaním, riadením svojho času a flexibilným reagovaním na stresové situácie zvýšite svoje šance v ďalších výzvach svojho života – v práci, v súkromí a všeobecne vo vzťahoch so svojím okolím. Cieľom kurzu je zážitkovou formou získať poznatky o strese, jeho príčinách a dôsledkoch, o možnostiach jeho zvládania a tiež naučiť sa efektívne zvládať stresové situácie a efektívne manažovať svoj čas.
  • Obsah: stres, identifikácia vlastných stresorov, Typy stresových situácií, Krátke relaxačné cvičenia a aktivačné techniky, Efektívna organizácia času, Stanovenie si cieľov, Krivka koncentrácie, výkonnosti a biorytmusu, Zlodeji času a eliminácia
  • Profil absolventa: Získa vedomosti, schopnosti na identifikovanie a zlepšenie nedostatkov v plánovaní svojho času. Implementovaním poznatkov postrehne zreteľnú úsporu času a bude schopný riadiť svoje reakcie na okolie viac uvedomele. Zvládne špecifikovať príčiny a prejavy stresu u seba a zvoliť efektívne copingové stratégie na jeho zvládnutie. Na základe týchto zručností bude absolvent výkonnejší, pokojnejší v pracovnom aj súkromnom živote tzv. work-life balance.
  • Lektorka: PhDr. Beata Žitniaková Gurgová, PhD. 
  • Doklad o ukončení: certifikát
  • Miesto konania: Rektorát UMB, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
  • Prihláška

ČAS JE TO NAJCENNEJŠIE, ČO MÁME!