Tvorba a manažment projektov

Tvorba a manažment projektov
 • Termín konania: podľa záujmu
 • Rozsah: 12 hodín
 • Cieľ: Hlavným cieľom kurzu je priblížiť tvorbu a manažment projektov ako efektívny nástroj dosahovania rôznorodých cieľov. Kurz praktickým prístupom rozvinie kompetencie a zručnosti absolventov kurzu pre ich úspešné podávanie a realizáciu projektov.
 • Cieľová skupina: Kurz je určený všetkým ľuďom, ktorí majú záujem pripraviť projekt a získať tak finančné prostriedky od rôznych poskytovateľov grantov na úspešnú realizáciu svojich ideí.
 • Obsah: Základná terminológia a rôzne možnosti využitia tvorby a manažmentu projektov, vyhľadanie vhodnej grantovej schémy a výzvy, príprava projektu – zámer, ciele, aktivity, výstupy, príprava rozpočtu projektu. Podrobný opis projektu. Prezentácia a obhajoba projektu. Implementáciu projektu. Ukončenie projektu, správy pre poskytovateľov grantu.
 • Profil absolventa: Po absolvovaní kurzu budú absolventi mať predstavu, kde a ako môžu hľadať vhodné grantové schémy. Budú schopní formulovať svoje zámery a ciele tak, aby projekt zaujal a bol úspešný pri hodnotení. Budú vedieť naplánovať aktivity v projekte, jednotlivé výstupy a dopad samotného projektu na odbornú či laickú verejnosť. Budú vedieť vytvoriť vhodný rozpočet projektu a formulovať ostatné časti návrhu projektu.
 • Doklad o ukončení: osvedčenie
 • Miesto konania: Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
 • Prihláška

 

Referencie

 • Kurz nadmieru splnil moje očakávania, lektorka bola perfektná, vedela by som ju počúvať aj týždeň. Ponúknuté praktické riešenia a rady sú na nezaplatenie.
 • Lektorka neustále udávala príklady z praxe, čo hodnotím veľmi pozitívne.
 • Lektorka bola ústretová a venovala sa tak účastníkom kurzu, ktorí nemali žiadne znalosti v danej problematike, ako aj poradila tým, ktorí už projekty pripravovali.
 • Školenie nadmieru uspokojilo moje očakávania. Lektorka bola profesionálna a ochotná byť nápomocná pre všetkých.
 • Na veľkej úrovni bol celý kurz na čele s prednášajúcou.
 • Som presvedčená, že vzdelávanie je celoživotnou nutnosťou. Ďakujem Vám za Vašu prácu.

 

Fotogaléria

Tvorba a manažment projektovTvorba a manažment projektovTvorba a manažment projektovTvorba a manažment projektov