Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Syndróm vyhorenia a jeho prevencia

Syndróm vyhorenia a jeho prevencia
 • Termín konania: podľa záujmu
 • Rozsah: 4 hodiny
 • Cieľ: Kurz je zameraný na stresmanažment dlhodobého pracovného výkonu. Cieľom je identifikácia spúšťačov, symptómov a následkov dlhodobej pracovnej záťaže so zameraním na budovanie stresovej tolerancie, vnútornej motivácie a pozitívneho prístupu.
 • Cieľová skupina: Tento seminár je určený pre všetkých, ktorí chcú lepšie zvládať záťažové situácie, dlhodobé pracovné zaťaženie, každodenný stereotyp a zároveň chcú pracovať na svojej vnútornej motivácii, sebarozvoji, emočnej stabilite a odolnosti.
 • Obsah: 
  • Osobná a pracovná záťaž s následným syndrómom vyhorenia
  • Príčiny, symptómy a následky demotivácie a frustrácie
  • Prevencia ako zdroj motivácie a novej energie
  • Zvyšovanie stresovej tolerancie a reziliencie
  • Praktické cvičenia
 • Metódy: interaktívny seminár spojený s diskusiou a s praktickým nácvikom vybraných techník
 • Profil absolventa: Absolvent bude vedieť zvládať záťažové situácie v dlhodobej perspektíve s využitím racionálneho prístupu, určovaním priorít a psychologickými nástrojmi upevňujúcimi vnútornú odolnosť. 
 • Lektorka: Mgr. Renáta Taligová 
 • Doklad o ukončení: osvedčenie
 • Miesto konania: Rektorát UMB, 974 01 Banská Bystrica
 • Prihláška

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici