Spoločenský protokol

Spoločenský protokol
 • Termín konania: podľa záujmu
 • Rozsah: 4 hodiny
 • Cieľ: Kurz je zameraný na prehĺbenie a hlbšie osvojenie poznatkov z oblasti etikety a spoločenského správania, ale aj na získanie praktických zručností a špecifických zásad v pracovnom i osobnom živote, ktoré nám umožnia cítiť sa v konkrétnych situáciách kompetentne a uvoľnene. Súčasťou budú aj zaujímavosti z oblasti neverbálnej komunikácie a odhalíme niektoré tajomstvá reči tela.
 • Cieľová skupina: Každý, kto si uvedomuje význam slušnosti, pretože tá otvára všetky dvere na ceste budovania úspešnej profesijnej kariéry i spokojného osobného života.
 • Obsah: 
  • „Slušnosť nič nestojí, ale kupuje všetko." – Prečo byť slušným človekom
  • Vybrané všeobecné štandardy slušnosti
  • Obliekanie a osobný štýl v špecifických situáciách
  • Reč tela v pracovnom a osobnom živote.
  • Sila prvého dojmu
 • Metódy: interaktívny seminár spojený s diskusiou, inscenačnými metódami a praktickým nácvikom
 • Profil absolventa: Osobnosť, v prítomnosti ktorej sa ľudia cítia dobre v neformálnych i formálnych spoločenských situáciách, a naopak.
 • Lektorka: Mgr. Renáta Taligová 
 • Doklad o ukončení: osvedčenie
 • Miesto konania: Rektorát UMB, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
 • Prihláška