Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Reziliencia

Reziliencia

Pokračovanie kurzu Syndróm vyhorenia a jeho prevencia

 • Termín konania: podľa záujmu
 • Rozsah: 4 hodiny
 • Cieľ: Kurz je zameraný na budovanie kontroly nad vlastnými emóciami a vnútorným prežívaním, na odstránenie obáv, strachu a úzkosti, na odolnosť voči napätiu, nátlaku a manipulácii a na vytváranie prirodzenej vnútornej rovnováhy a duševnej sily.
 • Cieľová skupina: Tento seminár je určený pre všetkých, ktorí chcú lepšie zvládať stresové situácie a majú záujem pracovať na svojej emočnej stabilite a odolnosti.
 • Obsah: 
  • Emočné odtlačky minulosti a súčasnosti
  • Zmena perspektívy
  • Strach ako negatívna sila
  • Otvorená a skrytá manipulácia
  • Ovládnutie situácie
  • Princíp semaforu
  • Prežívanie prítomného okamihu
  • Hľadanie rovnováhy
 • Metódy: interaktívny seminár spojený s diskusiou a s praktickým nácvikom vybraných techník
 • Profil absolventa: Absolvent bude vedieť identifikovať široké emočné spektrum, vedieť ovládať svoje reakcie v záťažových situáciách a psychologickými nástrojmi posilňovať svoju emočnú odolnosť.
 • Lektorka: Mgr. Renáta Taligová 
 • Doklad o ukončení: osvedčenie
 • Miesto konania: Rektorát UMB, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
 • Prihláška

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici