Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Problémová medziľudská komunikácia a manipulácia

Problémová medziľudská komunikácia a manipulácia
 • Termín konania: podľa záujmu
 • Rozsah: 4 hodiny
 • Cieľ: Kurz je zameraný na zvládnutie komunikačných úskalí v pracovnom, osobnom i vzťahovom priestore, na rozpoznávanie rôznych typov manipulácie a manipulačných hier a na tréning ochrany pred manipuláciou.
 • Cieľová skupina: Každý, kto chce vedieť komunikovať sebavedome, s ľahkosťou, efektívne a zároveň asertívne.
 • Obsah: 
  • Druhy problémových medziľudských komunikácií
  • Osobnosť a ciele manipulátora
  • Typy a triky manipulátorov
  • Techniky zvládania manipulatívneho správania
  • Odolnosť, priebojnosť a asertivita
 • Metódy: interaktívny seminár spojený s diskusiou, inscenačnými metódami a praktickým nácvikom vybraných techník
 • Profil absolventa: Absolvent bude pripravený na komunikáciu v rovine verbálnej ale aj neverbálnej kvality, dokáže kultivovane a efektívne reagovať v problémovej situácii a nepodľahnúť tlaku manipulátora.
 • Lektorka: Mgr. Renáta Taligová 
 • Doklad o ukončení: osvedčenie
 • Miesto konania: Rektorát UMB, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
 • Prihláška

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici