MS Excel II.

MS Excel II.
  • Termín konania: podľa záujmu
  • Rozsah: 12 hodín
  • Cieľom kurzu je využívať efektívnym spôsobom nástroje programu MS Excel na zjednodušenie a urýchlenie práce v programe. Oboznámiť sa s rozšírenými možnosťami vytvárania a upravovania údajov v tabuľke, s pokročilým používaním vzorcov a funkcií, tvorbou grafov, spracovávaním zoznamov a databáz, s prácou s kontingenčnou tabuľkou a tvorbou formulárov.
  • Kurz je určený používateľom, ktorí majú skúsenosti s programom MS Excel, využívajú vzorce a poznajú základné funkcie, jednoduché možnosti formátovania údajov, poznajú základné činnosti pri tvorbe grafov a tlači dokumentov.

  • Obsah kurzu: Rozšírené možnosti formátovania, podmienené formátovanie, overovanie údajov. Prepojenie hárkov a zošitov. Rôzne spôsoby kopírovania, vytváranie radov.

  • Vzorce a funkcie: zložitejšie výpočty, pomenovanie buniek a oblastí, vybrané funkcie: logické, textové, dátumové, vyhľadávacie. Vkladanie a úprava vnorených funkcií. Spracovanie zoznamov a databáz: zoradenie, filtrovanie, medzisúčty, databázové funkcie. Zabezpečenie zošitu a hárku. Pokročilá práca s úpravou grafov. Kontingenčné tabuľky a grafy. Tvorba a úprava formulárov.
  • Lektorka: RNDr. Katarína Sebínová, PhD. - lektorka je vysokoškolská učiteľka, s viacročnou praxou v oblasti lektorovania kurzov práce s programami kancelárskeho balíka MS Office.
  • Prihláška na kurz