MS Excel I.

 • Termín konania: podľa záujmu
 • Rozsah: 12 hodín

 

Cieľ kurzu 

Oboznámiť sa s prostredím MS Excelu a so základnými nástrojmi MS Excelu.

 

Obsah kurzu:

 • Popis prostredia MS Excel, nastavenia základných volieb v programe.
 • Základné pojmy a činnosti: zošit, hárok, stĺpec, riadok, bunka.
 • Typy údajov, ich vkladanie a úprava.
 • Kopírovanie, presúvanie, vymazávanie.
 • Formátovanie údajov.
 • Vzorce a funkcie: princíp výpočtov, kopírovanie vzorcov, absolútne a relatívne adresovanie, základné funkcie (súčet, priemer, maximum, minimum, počet buniek, logická funkcia IF).
 • Práca s rozsiahlymi údajmi: zobrazenie, zoradenie, filter.
 • Tvorba a úprava grafov.
 • Príprava výstupov a tlač.

 

Profil absolventa

Absolvent kurzu bude vedieť samostatne vytvoriť a upraviť jednoduché tabuľky v programe MS Excel, použiť v nich základné vzorce a funkcie, zobraziť a upraviť údaje v grafe, pripraviť tabuľku na vytlačenie.

 

Lektorka

 • RNDr. Katarína Sebínová, PhD. - lektorka je vysokoškolská učiteľka, s viacročnou praxou v oblasti lektorovania kurzov práce s programami kancelárskeho balíka MS Office.