Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Ruština na každý deň

Ruština na každý deň
 • Termín konania: podľa záujmu
 • Rozsah: 24 hodín
 • Cieľ: Riešenie bežných komunikačných situácií pri komunikácii s neznámym človekom, získanie informácií, poskytnutie informácií pri náhodnom stretnutí s turistom v meste. Zopakovanie si azbuky, precvičenie všetkých jazykových zručností (hovorenie, čítanie, písanie, počúvanie) na úrovni A2.
 • Cieľová skupina: Kurz je určený všetkým, ktorí vedia čítať a písať v azbuke, dlhšie obdobie ruštinu nepoužívali a chceli by si aspoň čiastočne oživiť kedysi používanú slovnú zásobu a niektoré zručnosti.
 • Obsah: 
  • zoznamovanie, predstavovanie, pozdravy pri stretnutí a lúčení, zamestnanie
  • poďakovanie, ospravedlnenie,
  • jazykové nedorozumenia – ako reagovať v takých situáciách
  • na návšteve u priateľov a známych
  • pozvanie na návštevu, prijatie pozvania, odmietnutie s ospravedlnením
  • rodina, príbuzenské vzťahy
  • naše záľuby, povinnosti, týždenný program
  • orientácia v meste, cestovanie dopravnými prostriedkami
  • obchody a nakupovanie
  • predstavenie Slovenska a mesta ruskému turistovi

  Tematické okruhy je možné pozmeniť alebo doplniť po dohode s frekventantmi.

 • Metódy: seminár
 • Profil absolventa: Absolvent dokáže používať ruský jazyk v bežných komunikačných situáciách.
 • Lektorka: Mgr. Viera Krešáková, PhD. 
 • Doklad o ukončení: osvedčenie
 • Miesto konania: Rektorát UMB, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
 • Prihláška

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici