Ruský jazyk pre mierne pokročilých

Ruský jazyk pre mierne pokročilých

Kurz ruského jazyka s rodenou hovoriacou.

 • Termín konania: podľa záujmu
 • Rozsah: 24 hodín
 • Cieľ: Získanie rozšírených jazykových znalostí a zručností, ich upevnenie a rozvíjanie.
 • Cieľová skupina: Kurz je určený všetkým, ktorí sú na mierne pokročilej úrovni a potrebujú ovládať aktívne ruský jazyk v písomnej a hlavne v ústnej forme.
 • Obsah: cestovanie, stravovanie, šport, obchody a nakupovanie, história cárskeho Ruska. Konverzačné témy podľa výberu účastníkov kurzu.
 • Metódy: Tradičné metódy výučby zamerané na čítanie, písanie, počúvanie a rozprávanie. Dôraz je kladený na priamu metódu (konverzáciu).
 • Profil absolventa: Absolvent bude ovládať ruštinu na úrovní B1-B2, dokáže komunikovať ústne aj písomne a bude pripravený na ďalšie zdokonaľovanie sa v ruskom jazyku.
 • Lektorka: Oľga Švarcbacherová 
 • Doklad o ukončení: osvedčenie
 • Miesto konania: Rektorát UMB, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
 • Prihláška