https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

Praktická slovenčina v pracovnej sfére II.

Praktická slovenčina v pracovnej sfére II.

Pokračovanie kurzu o používaní spisovného jazyka v písanej komunikácii. Pozornosť je venovaná predovšetkým interpunkčným javom a takým oblastiam zo sféry používania spisovného jazyka, ktoré sú bežne považované za problematické, resp. diskutabilné. Počas absolvovania kurzu získate odpovede na otázky o súčasnom spisovnom jazyku. 

 

Zdroj (foto)