Praktická slovenčina v pracovnej sfére I.

Praktická slovenčina v pracovnej sfére I.
 • Termín konania: podľa záujmu
 • Rozsah: 8 hodín
 • Cieľ: Kurz je zameraný na používanie spisovného slovenského jazyka v písanej komunikácii. Priestor bude venovaný analýze textov zúčastnených osôb s cieľom zdokonaliť ich písaný prejav.
 • Cieľová skupina: Všetci, ktorí si chcú zlepšiť používanie spisovného slovenského jazyka v písanej komunikácii.
 • Obsah: kodifikačné príručky, interpunkcia, formulácia emailu, písanie veľkých písmen, časté problémy pri písaní textov, dynamické javy v slovenčine
 • Profil absolventa: Po jeho absolvovaní získate istotu pri posudzovaní pravopisnej stránky textov.
 • Metódy: diskusia, cvičenia
 • Lektorka: Mgr. Lujza Urbancová, PhD. 
 • Miesto konania: Rektorát UMB, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
 • Doklad o ukončení: osvedčenie
 • Prihláška