Konverzácie v nemeckom jazyku

Konverzácie v nemeckom jazyku
 • Termín konania: podľa záujmu
 • Rozsah: 24 hodín
 • Cieľ: aktivizácia v minulosti nadobudnutých zručností; rozšírenie slovnej zásoby v oblasti cestovného ruchu a cestovania, gastronómie, ekonomiky a obchodnej korešpondencie
 • Cieľová skupina: pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci UMB s min. znalosťou nemeckého jazyka – úroveň A2 (podľa Európskeho referenčného rámca)
 • Obsah: cestovanie rôznymi dopravnými prostriedkami – orientácia na letisku, vlakovej a autobusovej stanici, v MHD; registrácia v hoteli, kempingu a pod., reklamácia služieb v hotelových zariadeniach; nakupovanie; terminológia architektonických a iných pamiatok; gastronómia – slovná zásoba gastronomických špecialít regiónov Rakúska, Nemecka a Švajčiarska; slovná zásoba k bežnému peňažnému styku; uchádzanie sa o zamestnanie – slovná zásoba inzerátov – pracovných ponúk, interview, motivačný list.
 • Metódy: prezenčná forma
 • Profil absolventa: zvládne interaktívnu komunikáciuv komunikačných situáciách opísaných v obsahu kurzu
 • Lektorka: Jörn Nuber
 • Doklad o ukončení: osvedčenie
 • Miesto konania: Rektorát UMB, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
 • Prihláška