Francúzsky jazyk pre začiatočníkov

Francúzsky jazyk pre začiatočníkov
  • Termín konania: podľa záujmu
  • Rozsah: 24 hodín
  • Cieľ: Získať základné kompetencie (porozumenie jednoduchého písaného textu, základná ústna produkcia a komunikácia s tematikou bežného života.
  • Obsah: Tematické okruhy pre „prežitie"
  • Metódy: prezenčná forma (učebnica: Francúzština pre samoukov, Zuzana Púchovská – Caroline Delamotte, Language Masters 2015), dištančná forma pomocou internetových lekcií a dokumentov
  • Profil absolventa: Dokáže porozumieť jednoduchému písanému textu (nápisy, pokyny, krátke správy, atď.), porozumieť jednoduchým informáciám, vyjadriť základné informácie o sebe a odpovedať na jednoduché otázky.
  • Lektorka: doc. PhDr. Elena Baranová
  • Doklad o ukončení: osvedčenie
  • Miesto konania: Rektorát UMB, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
  • Prihláška