Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Európske jazyky – ako porozumieť cudzím jazykom bez učenia sa

  Európske jazyky – ako porozumieť cudzím jazykom bez učenia sa

  Kurz prebieha kombinovanou formou prezenčne a dištančne s podporou systému MOODLE. Kurz je rozdelený do piatich nadväzujúcich a zároveň nezávislých modulov. Komplexný pohľad a vyššiu úroveň porozumenia cudzím jazykom získa účastník po absolvovaní celého kurzu. Odporúčame navštíviť minimálne tri moduly.

  • Termín konania: podľa záujmu
  • Rozsah:  5 modulový 30 hodinový kurz
  • Cieľ: Hlavným cieľom kurzu je získať prehľad o štruktúre a systémoch európskych jazykov a osvojiť si postupy, vďaka ktorým je možné bez predchádzajúceho hĺbkového štúdia cudzieho jazyka porozumieť inojazyčnému písanému textu.
  • Cieľová skupina: Kurz je určený tým, ktorí „nemajú hlavu na jazyky", no chcú zlepšiť svoje šance komunikovať a porozumieť, a rovnako aj tým, ktorí sa chcú naučiť samostatne získavať informácie z cudzojazyčných zdrojov, aby rozšírili svoj vlastný rozhľad či zvýšili konkurencieschopnosť svojej firmy.
  • Obsah: Názvy a tematické okruhy modulov 
   • Modul I. Ako sa to píše a ako to znie - Systémy hlások a písiem používané v Európe. Ako si písmená a hlásky zodpovedajú v rôznych jazykoch? Čo nám prezrádzajú diakritické znamienka a zvláštne znaky? Typológia európskych jazykov s dôrazom na slovanskú, románsku a germánsku jazykovú skupinu.
   • Modul II. Štruktúra slov - Podobnosti a rozdiely v gramatických systémoch európskych jazykov. Plnovýznamové a pomocné slová, predpony a prípony, gramatické kategórie, slovné druhy.
   • Modul III. Poriadok slov vo vete - Kde je slovo vo vete umiestnené? Ako je zorganizovaná veta v jednotlivých jazykoch? Čím sa začína a končí? Ako môže slovosled a stavba vety pomôcť odhadnúť jej význam?
   • Modul IV. Od nezrozumiteľného k zrozumiteľnému - Návody na identifikáciu zrozumiteľných a odvodzovanie významu nezrozumiteľných slov, keď textu nerozumieme. Ako nájsť pomocné slová v jazyku, ktorý ovládame?
   • Modul V. Kontakty a prieniky jazykov -  Návrat k typológii európskych jazykov. Historická gramatika a vývin európskych jazykov. Miešanie kódov. Internacionalizmy, výpožičky, termíny, neologizmy, obrazné pomenovania.
  • Metódy: Workshopy zamerané na čítanie s porozumením založené na mobilizovaní vedomostí účastníkov o svojom materinskom jazyku a doteraz získaných poznatkoch o cudzích jazykoch s využitím metódy interkomprehenzie.
  • Profil absolventa: Absolvent kurzu je schopný globálne porozumieť písanému textu vo vybraných cudzích (slovanských, románskych a germánskych) jazykoch, vyhľadať a porovnať kľúčové informácie v textoch rozličného zamerania (ekonomika, politika, veda, kultúra) z rôznych zdrojov.
  • Lektori: 
   • doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.
   • prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD.
   • Mgr. Viera Krešáková, PhD.
   • Mgr. Janka Kubeková, PhD.

   Lektorský tím sa skladá z odborníkov na všeobecnú jazykovedu, vyučovanie cudzích jazykov, interkultúrnu komunikáciu, preklad a tlmočenie, odborný jazyk aj na vývin jazykov.

  • Doklad o ukončení: osvedčenie
  • Miesto konania: Rektorát UMB, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
  • Prihláška