Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Administratívna angličtina

  Administratívna angličtina
  • Termín konania: podľa záujmu
  • Rozsah: 20 hodín
  • Cieľ: Hlavným cieľom kurzu je zlepšiť a rozvíjať komunikáciu v anglickom jazyku pri vybavovaní bežných administratívnych činností písomnou a ústnou formou. Účastníci si rozšíria slovnú zásobu, nadobudnú väčšiu istotu pri používaní anglického jazyka – zlepšia si plynulosť ústneho prejavu, porozumenie informácií z vypočutého prejavu a naučia sa základy administratívnej korešpondencie (e-mail, rôzne druhy písomností).
  • Cieľová skupina: Nepedagogickí zamestnanci VŠ a SŠ, administratívni pracovníci súkromných firiem a organizácii štátnej a verejnej správy. Jazyková úroveň angličtiny účastníkov je A2, B1 alebo B2.
  • Obsah: Tematické okruhy
   • Gramatické javy v praxi, slovná zásoba z administratívy
   • Vybavovanie bežnej korešpondencie (písanie e-mailov, žiadosti, sťažnosti, objednávky)
   • Telefonická komunikácia so zameraním na riešenie bežnej administratívnej agendy
   • Prezentácia projektu, produktu (vlastné prezentovanie)
   • Vyjadrenie súhlasu, nesúhlasu, návrhu riešení
  • Metódy: Komunikácia vo dvojici, skupinová práca, rolové hry, brainstorming, úlohy spojené s riešením problémov. Kurz je možné prispôsobiť potrebám účastníkov.
  • Profil absolventa: Absolvent kurzu si zdokonalí komunikáciu v anglickom jazyku a dokáže vybavovať bežné administratívne úkony so zahraničnými partnermi a kolegami.
  • Lektorka: PaedDr. Marta Valihorová, PhD. 
  • Doklad o ukončení: osvedčenie
  • Miesto konania: Rektorát UMB, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
  • Prihláška