Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Cvičenie pre zamestnancov UMB

Cvičenie pre zamestnancov UMB
  • PLAVÁREŇ (plaváreň  KTVŠ Tajovského ul. 40)

Pondelok:   6.15 – 7.30 hod.

Streda:      13.50 –14.50 hod.

Piatok:        6.15 – 7.30 hod.

Dozor: pondelok, piatok – Richard Pouš, streda  – Júlia Palovičová

  • HALA KTVŠ (Tajovského 40)

Štvrtok:    17.30 – 19.30 hod.  volejbal        

dozor: Júlia Palovičová    

  • FITNES KTVŠ (Tajovského 57)

Streda: 15.00 – 16.30 hod.

lektorka: Júlia Palovičová

  • ZRKADLOVÁ TELOCVIČŇA  (KTVŠ, Tajovského 40)

Utorok: 15.00 – 16.00 hod. rekondično-relaxačné cvičenia

Štvrtok: 15.00 – 16.00 hod. rekondično-relaxačné cvičenia

lektorka: Júlia Palovičová

 Pohybové aktivity sú hradené zo sociálneho fondu UMB.

Masáže (klasická a športová): na preukaz KŠPV UMB/LS 2020 – 25 € (masáže podľa dohody)

Fitnes:  (Rektorát UMB, Národná 12), objednávky: klubspv@umb.sk, mobil: 0907 801 191

 

Kontakt:

klubspv@umb.sk,  PaedDr. Júlia Palovičová, PhD.,

predsedníčka KŠPV pri UMB

Cvičenie pre zamestnancov UMB

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici