Cvičenie pre zamestnancov UMB

  • PLAVÁREŇ (plaváreň  Tajovského ul. 40)

Pondelok:  6.15 - 7.30 hod.

Streda:      13.50 -14.50 hod.

Piatok:      6.15 – 7.30 hod.

  • HALA KTVŠ ( Tajovského 40 )

Štvrtok:    17.30 – 19.30 hod.  volejbal        

dozor: Júlia Palovičová               

  • ZRKADLOVÁ TELOCVIČŇA  ( KTVŠ, Tajovského 40 )

Utorok: 14.50 – 15.50 hod. rekondično – relaxačné cvičenia

Štvrtok: 14.50 – 15.50 hod. rekondično – relaxačné cvičenia

lektorka: Júlia Palovičová

 

Pohybové aktivity sú hradené zo sociálneho fondu UMB.

Masáže (klasická a športová): na preukaz KŠPV pri UMB/LS 2019 - 25 €

Fitnes:  (Rektorát UMB, Národná 12), objednávky: klubspv@umb.sk, mobil: 0907 801 191

 

Kontakt:

klubspv@umb.sk,  PaedDr. Júlia Palovičová, PhD.,

predsedníčka KŠPV pri UMB