Cvičenie na UMB - ponuka na letný semester AR 2018/2019

Študenti, zamestnanci UMB a iní záujemcovia o pohybové aktivity máte možnosť vykonávať pohybové aktivity počas semestra na princípe dobrovoľnosti, vlastných možností, schopností a na vlastné nebezpečie pod vedením odborných cvičiteľov.

LETNÝ SEMESTER 2019

 

  • PLÁVANIE

/plaváreň  Tajovského ul. 40/

Pondelok: 19.00 – 20.00 hod.

Streda:     17.00 – 19.00 hod.

Štvrtok:     19.30 – 20.30 hod.

Plávanie do 20. 6. 2019  aj v čase od 14.00 do 15.00 h (stredy).

 

  • HALA KTVŠ ( Tajovského 40 )

Utorok:   17.15 – 18.15 hod. jumping                        

Streda:    19.00 – 20.00 hod. jumping        20.00 – 21.30 hod. futbal, florbal

Štvrtok:    17.30 – 19.30 hod.  volejbal                        

  • FITNES  ( KTVŠ, Tajovského 40 )

Utorok: 17.30 – 19.30 hod. rekondično – relaxačné cvičenia

Streda: 17.30 – 19.30 hod. rekondično – relaxačné cvičenia

 

Vstup do uvedených priestorov a využívať tieto pohybové aktivity vo vymedzených hodinách môžu iba členovia vysokoškolského klubu Klubu Športu pre všetkých pri UMB, na základe predloženého platného členského preukazu KŠPV alebo preukazu klubov združených v ŠK UMB.
Členom Klubu ŠPV sa môže stať každý, kto zaplatí klubový príspevok 25 € ( zamestnanci a študenti UMB), ostatní 40 € na letný semester 2019. Poplatky je možné zaplatiť u Dr. J. Palovičovej, PhD. na KTVŠ FF UMB, Tajovského 40, číslo kancelárie 58 (priniesť foto, občiansky preukaz alebo preukaz študenta ).

 

Úradné hodiny:

Pondelok: 18.00 - 19.00 hod.,

Utorok: 16.00 - 17.00 hod.,

Streda: 16.00 - 17.00 hod.

e-mail: klubspv@umb.sk


Platný preukaz KŠPV pri UMB alebo preukaz ŠK UMB oprávňuje člena ku vstupu a účasti na ktorejkoľvek aktivite KŠPV počas celého letného semestra do 4.5.2019

 

(aktualizované k 14. 2. 2019)