Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Vyhľadávanie

Klub Športu pre všetkých pri UMB

V ZS 2020/21 neotvárame zatiaľ pohybové aktivity pre pandemickú situáciu Covid – 19, rekondično- relaxačné cvičenie sme pozastavili dňa 13.10. 2020 akonáhle nám to situácia dovolí včas oznámime začiatok cvičenia. Masáže sú tiež pozastavené do odvolania.

Ďakujeme za pochopenie.

Júlia Palovičová, predsedníčka KŠPV UMB

 

 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: umb@umb.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.