Klub Športu pre všetkých pri UMB

V ZS 2020/21 neotvárame zatiaľ pohybové aktivity pre pandemickú situáciu Covid – 19, rekondično- relaxačné cvičenie sme pozastavili dňa 13.10. 2020 akonáhle nám to situácia dovolí včas oznámime začiatok cvičenia. Masáže sú tiež pozastavené do odvolania.

Ďakujeme za pochopenie.

Júlia Palovičová, predsedníčka KŠPV UMB