Vyhlásenie štvrtého kola Obchodnej verejnej súťaže