Tretie kolo Obchodnej verejnej súťaže

Predaj nehnuteľného majetku, učebno-výcvikového zariadenia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
v Liptovskom Trnovci, okres Liptovský Mikuláš (pozemok a budova).