Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Oddelenie verejného obstarávania

Mgr. Marta Juríčkováreferentka-vedúca

Telefón 048/446 1114   +421918831225E-mailmarta.jurickova@umb.skPracoviskoRektorát / Oddelenie verejného obstarávania

Lucia Pevalováreferentka

Telefón 048/446 1115   +421 905 729 001E-maillucia.pevalova@umb.skPracoviskoRektorát / Oddelenie verejného obstarávania

Ing. Zuzana Kadlicsekováreferentka

Telefón 048/446 1113E-mailzuzana.kadlicsekova@umb.skPracoviskoRektorát / Oddelenie verejného obstarávania

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici