Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Informácie pre - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Vyhľadávanie

Oddelenie verejného obstarávania

Mgr. Marta Juríčkováreferentka-vedúca

Telefón 048/446 1114   +421918831225E-mailmarta.jurickova@umb.skPracoviskoRektorát / Oddelenie verejného obstarávania

Lucia Pevalováreferentka

Telefón 048/446 1115E-maillucia.pevalova@umb.skPracoviskoRektorát / Oddelenie verejného obstarávania

Ing. Zuzana Kadlicsekováreferentka

Telefón 048/446 1113E-mailzuzana.kadlicsekova@umb.skPracoviskoRektorát / Oddelenie verejného obstarávania

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: umb@umb.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.