Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


2017

Nadlimitné zákazky

Podlimitné zákazky

 

Zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 financované z fondov Európskej únie

  • Zateplenie striech a obvodového plášťa na internáte ŠD2 UMB, Komenského 20, Banská Bystrica - Rekonštrukcia interiérového osvetlenia, Solárny systém na ohrev pitnej vody 

 

 

  • "Stavebný dozor" pre projekt Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Filozofickej fakulty UMB, Tajovského 57, 974 01 Banská Bystrica a Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Právnickej fakulty UMB, Komenského 20, 974 01 Banská Bystrica 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici