Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Informácie pre - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Vyhľadávanie

2014

Nadlimitné zákazky

Podlimitné zákazky

Malé zákazky podľa § 9 ods. 9

Oznamy o "malých zákazkách" podľa § 9 ods. 9 - viď prílohy

Plán VO 2014

Aktualizovaný plán VO 2014 k 12.09.2014 - viď Prílohy

Prílohy

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: umb@umb.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.