https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Informácie pre - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

2013

Oznámenia o vyhlásení

Výzva na predkladanie ponúk

 

 

Dokumenty k verejným obstarávaniam

"Malé zákazky" podľa § 9 ods. 9 

Zákazky s nízkou hodnotou