Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Úradná výveska

Aktuálne:

 

  • Obchodná verejná súťaž podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení na predaj nehnuteľného majetku, stavba a pozemky, v areáli Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ružová ulica, Banská Bystrica

 

  • Obchodná verejná súťaž podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení na predaj nehnuteľného majetku, Učebno-výcvikového zariadenia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v Liptovskom Trnovci, okres Liptovský Mikuláš (pozemok a budova)

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici