Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


prof. PhDr. Peter Terem, PhD. o postoji amerického prezidenta k situácii v Izraeli

[18.05.2021; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 12:00; Martin Rajec / Soňa Juriková]

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1123/1568125

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici