Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Dopad pandémie Covid 19 na spoločnosť

Rozhovor s pani Vančíkovou z PF UMB o dopadoch Covid-19 na vzdelávanie.  https://www.poistenie.sk/blog/dopad-pandemie-covid-tretia-cast

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici