Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Bezplatný týždňový kurz pre stredoškolákov s programovaním počítačových hier. Neváhajte, prihláste sa!


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici