Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Ing. Ľuboš Elexa, PhD. o online podnikaní


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici