Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD. k pripravovanej reforme vysokých škôl


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici