Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Rozhovor s doc. RNDr. Jarmilou Kmeťovou, PhD., dekankou FPV UMB v časopise Slovenka

Hlasujte za SLOVENKU roka 2021
[27.04.2021; Slovenka; s. 28,29; ĽUDMILA GRODOVSKÁ]

... 

MÁM RADOSŤ Z ÚSPECHOV INÝCH

„Úprimne sa teším z úspechov iných, ku ktorým som prispela, prináša mi to pocit zmysluplnosti mojej práce. Je pre mňa uznaním, ak sa niekto iný inšpiruje mojimi myšlienkami, ocení moju prácu a povie, že to, čo som urobila, stálo za to,“ hovorí doc. RNDr. JARMILA KMEŤOVÁ, PhD., dekanka Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a predsedníčka Klubu dekanov fakúlt vysokých škôl SR.

Rozhodnutie študovať učiteľstvo ovplyvnila mama zanietením pre túto profesiu, a že si vybrala fyziku a chémiu, majú na svedomí profesorky z gymnázia, ktoré obdivovala a dodnes sú jej vzorom. „Dnes už s istotou môžem povedať, že výber môjho povolania bol správny, a ani po rokoch by som ho nemenila, vnímam ho ako poslanie,“ pochvaľuje si Jarmila Kmeťová, ktorá sa roky venuje najmä príprave budúcich učiteľov chémie, preto svoju prácu vníma ako zdvojnásobenie učiteľskej profesie.

Ako vysokoškolská učiteľka sa stala najprv prodekankou a neskôr dekankou Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici. V súčasnosti je predsedníčkou Klubu dekanov fakúlt vysokých škôl SR. Popri svojom pôsobení vo vysokoškolskom prostredí sa dlhodobo zanietene podieľa na koncepcii rozvoja slovenského školstva v mnohých smeroch. Pôsobí v oblasti chemického vzdelávania, je členkou komisie pre tvorbu základných pedagogických dokumentov a riešiteľkou viacerých projektov. Je hlavnou autorkou v súčasnosti používaných učebníc chémie pre gymnáziá a ďalších učebných materiálov, za ktoré získala Cenu rektorky UMB. Je aj dlhoročnou autorkou úloh chemickej olympiády kategórie C. Na medzinárodných konferenciách prezentuje slovenské školstvo v zahraničí, podieľa sa na rozvoji koncepcií prírodovedného vzdelávania naprieč mnohými krajinami. Pôsobí v rôznych komisiách, je členkou redakčných rád, spoločností, organizačných a vedeckých výborov národných a medzinárodných konferencií, riešiteľkou výskumných úloh.

No ona hovorí: „Úspech pre mňa znamená napredovanie ľudí okolo mňa. Som tímový hráč a práca so šikovnými ľuďmi, pri ktorých cítim, že im ide o posun vpred a sú schopní motivovať druhých, sú úprimní a prajní, ma veľmi napĺňa. Práca s ľuďmi je pre mňa výzva, snažím sa ľudí spájať s cieľom dosahovať spoločné záujmy. Viem prijímať kritiku, pokiaľ je konštruktívna a napovie, ako možno veci urobiť lepšie. Ako vysokoškolská učiteľka mám rada prácu s mladými ľuďmi, dodávajú mi energiu, ale aj inšpiráciu pre ďalšiu pedagogickú trajektóriu. Pre učiteľa nie je nič cennejšie, ako keď mu študent po ukončení štúdia alebo dokonca po rokoch praxe povie, že mu ďakuje za to, čo ho naučil.“

Napriek bohatým skúsenostiam tvrdí, že sa stále rada učí od múdrych a skúsenejších. „Skúsenosť a životný nadhľad mi vždy imponovali. No na ten nadhľad musí človek dozrieť po mnohých životných skúsenostiach. Verím, že vo veľkej miere som ten životný nadhľad už získala,“ myslí si a pokračuje: „Keď je človek dlhodobo v plnom pracovnom nasadení, príde chvíľa, keď zistí, že mu mnohé životné okamihy unikajú. Je dôležité si to uvedomiť a včas sa zastaviť. Prioritou a ,mojím všetkým‘ je pre mňa dcéra Laura, ktorej od malička vštepujem, že to, čo sa v živote naučí a čo má v hlave, jej nikto nikdy nezoberie. Preto vyrastá s vedomím, že vzdelanie, usilovnosť a slušné správanie sú atribútmi pre dobrý a správny život.“

Pani dekanka vo voľnom čase rada číta, počúva hudbu, obľubuje šport a turistiku, ale ako spoločenský typ má najradšej stretnutia a diskusie v kruhu rodiny a priateľov. „Nekomunikovať a nestretávať sa s ľuďmi ma ubíja,“ priznáva.

ĽUDMILA GRODOVSKÁ


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici