Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD. o 100 dňoch vládnutia amerického prezidenta

29. 4. 2021 - Rádio Slovensko - Z prvej ruky 12:30h 

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1175/1557124

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici