Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Naše "sovičky" si v sobotu nezahrali

https://www.bystricoviny.sk/basketbal/banskobystricke-basketbalistky-skp-08-i-umb-v-sobotu-nemohli-hrat/