Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Informácie pre - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Podcast s historikom doc. PhDr. Marekom Syrným, PhD. o posledných vojnových dňoch v Prahe

https://domov.sme.sk/c/22412040/dejiny-special-americania-ako-osloboditelia-prahy-stalin-to-nechcel-pripustit.html?ref=njctse

od 7:35 min

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: umb@umb.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.