Ing. Michal Mešťan, PhD. - o cene bytov a prenájmov v súčasnej situácii