Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD. v relácii Z prvej ruky na Rádio Slovensko


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici