Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


UMB prispela s odbornou podporou pri implementácii medzinárodnej protikorupčnej normy na Úrade vlády SR


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici