O povinných škôlkach - doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD.