Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Vysokoškolákov je o 100-tisíc menej. Prečo školy držia učiteľov?


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici