Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Študentská osobnosť Slovenska

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici nominovala do národnej súťaže - Študentská osobnosť Slovenska v AR 2018/2019 dvoch kandidátov:

  • v kategórii Filozofia, politológia, sociológia, pedagogika: Mgr. Jozefa Michala Mintala, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

  • v kategórii ekonómia - Ing. Luciu Randovú, Ekonomická fakulta, UMB v Banskej Bystici.

Porota pre posudzovanie nominácií bola zložená výlučne z odborníkov menovaných garantmi projektu. Dňa 17. decembra 2019 si laureáti v 12 kategóriach prevzali cenu v Pálfyho paláci. Medzi víťazmi bol aj nominovaný Mgr. Jozef Michal Mintál, ktorému gratulujeme.

 


Študentská osobnosť Slovenska  je národná súťaž mladých talentovaných ľudí. (Študentov prvého, druhého stupňa VŠ štúdia, alebo tretieho stupňa – doktorandov). Jej cieľom je vyzdvihnúť mladé slovenské osobnosti na vysokých školách v SR, ich talent ako aj cieľavedomosť a úspešnosť, predstaviť ich širokej verejnosti a dať im možnosť presadiť sa doma aj v zahraničí.

Projekt sa uskutočňuje pod záštitou prezidentky SR - J.E. Zuzany Čaputovej, pod odbornou garanciou Slovenskej rektorskej konferencie a Slovenskej akadémie vied.

 

Študentská osobnosť  Slovenska

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici