Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Študentky Pedagogickej fakulty UMB pretvorili školský projekt na dobročinnú akciu


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici