Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Budú na univerzitách karanténne zariadenia pre študentov?

Rádio Slovensko

Rádiožurnál o 18:00 h.

13. 8. 2020

od 16:59 min. (vyjadrenie rektora UMB od 17:42 min.)

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1124/1395343

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici