Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Vyhľadávanie

Budú na univerzitách karanténne zariadenia pre študentov?

Rádio Slovensko

Rádiožurnál o 18:00 h.

13. 8. 2020

od 16:59 min. (vyjadrenie rektora UMB od 17:42 min.)

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1124/1395343

 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: umb@umb.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.