Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Zlatá medaila za prácu v sociálnej oblasti pre prof. PaedDr. Gabrielu Korimovú, PhD.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici