Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Ing. Juraj Švajda, PhD. v Pravde


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici