Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Odovzdanie výťažku z Univerzitného punču


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici